Təkər sürət indeksləri

Təkər sürət indeksləri
  • 10.04.2023
  • 789

İstənilən nəqliyyat vasitəsi mürəkkəb mexanizmdir, burada hər bir hissəsi əvəzolunmazdır və vaxtaşırı təmir və ya dəyişdirilməsi tələb olunur.

İstənilən konfiqurasiyada yeni təkərlər və təkərlər almadan əvvəl hər bir sürücü mövcud variantların hərtərəfli auditini aparır.

Bir çox amillər meyar kimi çıxış edir: mövsümilik, protektor modeli, tip, konstruktivlik, ölçülü xüsusiyyətlər.

Gözdən qaçırılmamalı olan əsas parametrlərdən biri də təkərin sürət indeksidir.